images/batu.jpg

TOUR SINGAPORE [3N2Đ]: CÔNG VIÊN MERLION - ĐẢO SENTOSA

Thời gian: 3 ngày 2 Đêm

Phương tiện: Ô tô - Máy bay

Ngày khởi hành: 19/07/2024

Giá / khách

13.390.000đ

11.390.000đ

TOUR SINGAPORE-MALAYSIA [4N3Đ]: CAO NGUYÊN GENTING – THÁP ĐÔI PETRONAS - KUALA LUMPUR

Thời gian: 04 ngày 03 đêm

Phương tiện: Ô tô - Máy bay

Ngày khởi hành: 12/5; 19/5; 13/6; 27/6; 12/7; 26/7; 6/8; 22/8; 5/9; 18/9

Giá / khách

10.490.000đ

8.490.000đ

TOUR SINGAPORE-MALAYSIA [4N3Đ]: SINGAPORE – SENTOSA – CAO NGUYÊN GENTING

Thời gian:

Phương tiện: Ô tô - Máy bay

Ngày khởi hành: 26/5; 13/6; 21/6; 07/7; 28/7; 4/8; 18/8; 12/9; 26/9

Giá / khách

11.490.000đ

9.490.000đ

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA [4N3Đ] SINGAPORE – SENTOSA –MALACCA – CAO NGUYÊN GENTING – THÁP ĐÔI PETRONAS - KUALA LUMPUR

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Phương tiện: Ô tô - Máy bay

Ngày khởi hành: 19/5; 13/6; 27/6; 12/7; 26/7; 6/8; 22/8; 5/9; 18/9/2024

Giá / khách

10.490.000đ

8.490.000đ

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA MÙA HÈ [5N4Đ] ĐẢO SENTOSA – MALACCA – THỦ ĐÔ KULA LUMPUR - CAO NGUYÊN GENTING

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Phương tiện: Ô tô - Máy bay

Ngày khởi hành: 23/5; 27/6; 25/7; 15/8/2024

Giá / khách

13.490.000đ

10.490.000đ

M Thực Singapore

Singapore là một quốc gia đa văn hóa với sự giao thoa của nhiều nền văn hóa khác nhau, bao gồm Trung Hoa, Ấn Độ, Mã Lai và Peranakan. Điều này đã tạo nên một nền ẩm thực Singapore vô cùng phong phú và đa dạng, với nhiều món ăn độc đáo và hấp dẫn.

TOUR TẾT DƯƠNG LỊCH 2024 [5N4Đ] SINGAPORE - MALAYSIA

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Ô tô - Máy bay

Ngày khởi hành: 30/12 /2023

Giá / khách

13.990.000đ

11.990.000đ

TOUR TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024 [5N4Đ] SINGAPORE - MALAYSIA

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Ô tô - Máy bay

Ngày khởi hành: 10/02 ( M1 TÊT ) ; 11/02/2024 ( M2 TẾT )

Giá / khách

14.990.000đ

13.990.000đ

Tour 2023 [5N4Đ]: Singapore - Malaysia - Indo

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Phương tiện: Ô tô - Máy bay

Ngày khởi hành: 29/11/2023

Giá / khách

12.990.000đ

11.990.000đ